Iako…rezultati su i dalje veoma loši. Naime, građani Srbije su fizički potpuno neaktivni.

 

Prema istraživanju o navikama u ishrani i fizičkoj aktivnosti odraslog stanovništva u Srbiji, 

žene u proseku  dnevno provode i do 314 minuta sedeći, a muškarci 296 minuta.

Ako se tome doda i vreme provedeno u spavanju – oko osam sati, onda se može reći da u stanju mirovanja građani Srbije provedu i do 14 sati dnevno, navodi se u istraživanju koje su sproveli Republički zavod za statistiku, Institut Batut, Medicinski fakultet i Udruženje građana ”Delpas”.
37 %
populacije je na poslu ili tokom obavljanja dnevnih aktivnosti povremeno izloženo umerenom fizičkom naporu. Brzim hodom odlaze do prodavnice, nose lakši teret ili se penju stepenicama bar do četvrtog sprata, obavljaju kućne poslove. U ovoj grupi, žene su izložene umerenom fizičkom naporu oko 66 minuta, a muškarci 90 minuta nedeljno.

 

Ranije su ljudi mnogo više bili u pokretu oko obavljanja redovnog posla i dnevnih obaveza, ali sa tehnološkim inovacijama - slika se značajno promenila, tako da samo 14% populacije u Srbiji radi težak fizički posao, i u tome prednjače muškarci.

ZATO JE FISKULTURA IZAZOV U ''PROBLEMU'' IZLOŽENOSTI TEHNOLOŠKIM INOVACIJAMA - VIDEO REŠENJE.

OVAKAV PRISTUP U RADU U SVETU JE DOŽIVEO VELIKI USPEH I REZULTATI SU POKAZALI DA JE LJUDIMA MNOGO LAKŠE DA O SVOM ZDRAVLJU I IZGLEDU BRINU U VREMENU I NA MESTU KADA IM TO ODGOVARA, DOK ODLAZAK U TERETANU ZAHTEVA MNOGO VIŠE NOVCA I MNOGO VIŠE VREMENA.

 

Mnogo veća korist za zdravlje bi se ostvarila kada bismo postigli preporuke Svetske zdravstvene organizacije (SZO) od minimum 150 minuta umerene fizičke aktivnosti nedeljno u cilju unapređenja zdravlja.
Kako bi se postigle ove preporuke SZO, uz uobičajene aktivnosti treba dodati i redovnu rekreaciju, međutim i tu podaci nisu sjajni, jer se rekreacijom jednom ili više puta nedeljno bavi samo 16.9% ispitanika.
Od toga intenzivnom rekreacijom ili aktivnim sportom bavi se samo 6.3% ispitanika sa prosečnom dužinom treninga od 105 minuta dnevno. Muškarci se duplo više bave intenzivnom rekreacijom nego žene koje češće upražnjavaju umerene oblike rekreacije.
Preostalih 10.6% ispitanika koji su se bavili rekreacijom je pribegavalo umerenim oblicima rekreacije – vožnja bicikla od najmanje pola sata, plivanje, odbojka…

 

Preporuke Svetske zdravstvene organizacije (SZO) o učinku fizičke aktivnosti na zdravlje:

Zdrave odrasle osobe uzrasta od 18 - 64 godina trebalo bi da nedeljno imaju minimum 150 minuta fizičke aktivnosti umerenog intenziteta ili 75 minuta aktivnosti sa visokim intenzitetom - ili kombinaciju ove dve koja je ekvivalentna ovim vrednostima
Aerobna aktivnost treba da se sprovodi u trajanju od bar 10 minuta u kontinuitetu
Da bi se postigao dodatni učinak na zdravlje, treba povećati umerenu fizičku aktivnost kod zdravih osoba na 300 minuta, a intenzivnu na 150 minuta nedeljno ili - kombinaciju ove dve koja daje isti efekat
Vežbe za mišićnu snagu treba da obuhvataju najveće grupe mišića i da se rade najmanje 2 puta nedeljno