Stara kineska poslovica kaže: ”Svaki čovek ima dva lekara – levu i desnu nogu.”   Kretanje zajedno sa praktičnim vežbama predstavlja preduslov za očuvanje našeg zdravlja. Neaktivnost dovodi do štetnih posledica u celom mišićnom sistemu i uzrokuje izvesna oboljenja.   Fizičku aktivnost je najbolje sprovoditi…